E.g., 27.09.2022
E.g., 27.09.2022
E.g., 27.09.2022
E.g., 27.09.2022
E.g., 27.09.2022

View Документ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Наказ
13.03.2017
34/357
Україна
Про затвердження Переліку товарів та продукції, дозволених для переміщення на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території у районі проведення антитерористичної операції

Відповідно до пункту 20 Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 99,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Перелік товарів та продукції, дозволених для переміщення на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території у районі проведення антитерористичної операції, що додається.

2. Установити, що товари та продукція, дозволені для переміщення на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території у районі проведення антитерористичної операції, переміщуються в обсягах, що визначені планом матеріально-технічного забезпечення технологічного процесу виробництва, видобутку продукції та/або планом збуту продукції (у разі необхідності проведення ремонтних та відновлюваних робіт – в обсягах, необхідних для таких робіт) та погоджені суб’єктами господарювання з уповноваженими підрозділами центрального органу виконавчої влади, який здійснює контрольно-дозвільні процедури з переміщення товарів (вантажів) у районі проведення антитерористичної операції, крім палива (бензин, дизельне паливо, гас), яке переміщується в обсягах, необхідних для виробничих потреб суб’єктів господарювання металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, які мають залізничну інфраструктуру та/або власний залізничний рухомий склад, та ПАТ “Укрзалізниця”.

3. Відділу правового забезпечення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (Павловський А. Б.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Злакомана С. Л. та першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є.

Перший заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
Ю. І. Куркчі

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України
С. І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
13 березня 2017 року № 34/357

ПЕРЕЛІК
товарів та продукції, дозволених для переміщення на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території у районі проведення антитерористичної операції

№ з/п Металургійна галузь Гірничозбагачувальна галузь Вугледобувна галузь Енергогенеруюча галузь Критична інфраструктура
1 Устаткування, обладнання, запчастини та комплектуючі до нього:
  насоси, компресори; печі та камери промислові; машини та апарати для паяння або зварювання; дроти; конвеєри стрічкові, скребкові та стрічки до них; ковші; центрифуги; вагонетки; породонавантажувальні машини; сепаратори; редуктори, талі, домкрати; грохота, дробарки; запірна арматура; клапани; обладнання коксових печей, обладнання для підготовки проб коксу, холодильники для коксового газу; машини для обслуговування коксових батарей та установок сухого гасіння коксу; колонні апарати (абсорбери, скрубери, насадки для колонних апаратів); апарати теплообмінні, апарати ємнісні; димовсмоктувачі, вентилятори, повітряні фільтри, калорифери; циклони, рукавні фільтри, кондиціонери промислові; протипожежне обладнання; електродвигуни; обладнання і засоби керування та автоматизації технологічних процесів; контрольновимірювальні прилади; ваги; крани вантажопідйомні; люки та лази; вогнегасники насоси, компресори; лебідки; центрифуги; сепаратори; вентилятори; редуктори, талі, домкрати; крани; запірна арматура; клапани; конвеєри стрічкові, скребкові та стрічки до них; протипожежне обладнання; електродвигуни; обладнання і засоби керування та автоматизації технологічних процесів; контрольновимірювальні прилади; лабораторне обладнання; ваги; бетонозмішувачі; ємності; дробарки, грохота та запчастини до них; вогнегасники вентиляційне обладнання; комбайни вугільні, комбайни прохідницькі; кріпь механізована; насоси; лебідки; породонавантажувальні машини; вентилятори місцевого провітрювання; конвеєри стрічкові та скребкові та стрічки до них; вагонетки; компресори; кліті, скіпи; редуктори, талі, домкрати; крани вагові; запірна арматура; клапани; протипожежне обладнання; обладнання і засоби керування та автоматизації технологічних процесів; електродвигуни; контрольновимірювальні прилади; лабораторне обладнання; вогнегасники генератори; котли промислові, пальники; насоси; лебідки, талі, крани, домкрати; ізолятори; вентилятори; конвеєри стрічкові та скребкові та стрічки до них; компресори; редуктори; запірна арматура; клапани; протипожежне обладнання; електродвигуни; обладнання і засоби керування та автоматизації технологічних процесів; контрольновимірювальні прилади; вогнегасники турбіни, генератори; пальники; високовольтні і низьковольтні комутаційні апарати; насоси; лебідки, талі, крани, домкрати; ізолятори; вентилятори; компресори; редуктори; запірна арматура; клапани; протипожежне обладнання; електродвигуни; обладнання і засоби керування та автоматизації технологічних процесів; контрольновимірювальні прилади; вогнегасники
  локомотиви, вагони, частини та пристрої до них, обладнання для залізничних шляхів, рейки, шпали*
2 Сировина та готова продукція:
 

Сировина:
руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит; руди марганцеві; аглоруда, кускова руда, обкотиші, шлак; відходи виробництва чорних металів; скрап чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення, шихтові злитки; вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля; вугілля бітумінозне неагломероване коксівне; масло кам’яновугільне вбирне; кокс та коксова продукція; сіль (виключаючи столову та денатуровану); сірка; каміння, гіпс, ангідрид; графіт природний; доломіт кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломіт грубо роздроблений, доломітова суміш; флюс вапняковий; вапняк та інший вапняковий камінь (крейда); цементи; польовий шпат; пластмаси, полiмернi матеріали та вироби з них; каучук, гума та вироби з них; феросплави; кислота сірчана технічна; моноетаноламін; сода кальцинована, натрію гідроксид; глина вогнетривка.
Готова продукція:
чавун; металопрокат; прутки та бруски гарячекатані; труби i трубки; пружини та листи; ланцюги, стрижні, кутики, фасонні профілі; дріт, троси, плетені шнури та аналогiчнi вироби з чорних металів; сталь у зливках, чушках та напівфабрикати (сляби, блюми); смола кам’яновугільна; масла та фракції; хімічні продукти переробки вугілля

Сировина:
руди чорних металів (залізні, марганцеві, хромові); фосфорні, калійні, графітові руди та вугілля, сіль (виключаючи столову та денатуровану); селітра.

Сировина:
сіль (виключаючи столову та денатуровану).
Готова продукція:
вугілл

Сировина:
вугілля, сіль (виключаючи столову та денатуровану)

Сировина:
сіль (виключаючи столову та денатуровану).
Готова продукція:
лектроенергія (постачання якої здійснюється відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2015 року № 263), вода, газ

3 Хімічні матеріали, сполуки, добавки:
  Промислові гази:
исень, ацетилен, пропан, бутан.
Продукти органічної та неорганiчної хiмiї:
фтор; хлор; бром i йод; хімічні матеріали; кисень рідкий; водень хлористий (соляна кислота); кислота сірчана; кислота азотна; інші кислоти; сірчанокисле залізо; сода кальцинована; хімічні реагенти і сполуки для очищення та знезараження води; добрива; бензоли; феноли; антрацен; пекові дистиляти; нафталін
Промислові гази:
кисень, ацетилен, пропан.
Продукти органічної та неорганiчної хiмiї:
ірчана кислота; хімічні реагенти і сполуки для очищення та знезараження води
Промислові гази: кисень, ацетилен, пропан Промислові гази:
кисень, ацетилен, пропан.
Продукти органічної та неорганiчної хiмiї:
ірчана кислота; соляна кислота; сіль поварена; вапно будівельне; сода кальцинована, тринатріюфосфат; гідразингідрат; аміачна вода; флокулянт; гідроокис натрію
Промислові гази:
кисень, ацетилен, пропан.
Продукти органічної та неорганiчної хiмiї:
хімічні реагенти і сполуки для очищення та знезараження води
4 Паливно-мастильні матеріали
  Паливо*:
бензин, дизельне паливо, гас.
Масла різні:
індустріальні, турбінні та трансформаторні; бітуми і мастики.
Мастильні матеріали:
солідол, літол. Розчинники, фарби, герметики
Паливо*:
бензин, дизельне паливо, гас.
Масла різні: індустріальні, турбінні та трансформаторні, бітуми і мастики. Мастильні матеріали: солідол, літол. Розчинники, фарби, герметики
Паливо*:
бензин, дизельне паливо, гас.
Масла різні: індустріальні, турбінні та трансформаторні, бітуми і мастики. Мастильні матеріали: солідол, літол. Розчинники, фарби, герметики
Паливо*:
бензин, дизельне паливо, гас.
Масла різні: індустріальні, турбінні та трансформаторні, бітуми і мастики. Мастильні матеріали: солідол, літол. Розчинники, фарби, герметики
Паливо*:
бензин, дизельне паливо, гас
Масла різні: індустріальні, турбінні та трансформаторні, бітуми і мастики. Мастильні матеріали: солідол, літол. Розчинники, фарби, герметики
5 Матеріали:
  вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби, цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам'яного борошна; скло та вироби iз скла; мідь i вироби з неї; нiкель i вироби з нього; свинець i вироби з нього; цинк i вироби з нього; алюмiнiй i вироби з нього; олово i вироби з нього; графіт природний; металокераміка і вироби з них; інші вироби з недорогоцінних металів; ізоляційні матеріали; параніт, гума; вогнетриви; теплоізоляційні матеріали; гума бензостійка; реагенти, фторопласт, фільтруючі матеріали; кабельно-провідникова та ізоляційна продукція; акумулятори (для електротранспорту); шланги; електроди, болти, гвинти, цвяхи, гайки; рукава пожежні цемент, пісок, вапно, цегла, шлакоблок; різні вироби з бетону або залізобетону; скло; канати; рейки; труби; троси; метал листовий; профіль металевий; рукава пожежні; підшипники; кабельнопровідникова та ізоляційна продукція; муфти кабельні; електролампи; дроти; акумулятори (для електротранспорту); пароніт; гума; полімерні матеріали та вироби з них; плівка поліетиленова будівельна; вантажопідйомні стропи; шланги; електроди, болти, гвинти, цвяхи, гайки копальнева стійка; шпали; цемент; пісок; гіпс; вапно; цегла; шлакоблок; гіпсоблоки; різні вироби з бетону або залізобетону; інертний пил; скло; рейки; труби; канати, троси; метал листовий, металопрокат різний; бури; підшипники; профіль металевий; рукава пожежні; кабельнопровідникова та ізоляційна продукція; дроти; електролампи; акумулятори (для електротранспорту); пароніт, гума; шланги; електроди, болти, гвинти, гайки, костилі, скоби, цвяхи; деревина і вироби з деревини цемент; пісок; гіпс; цегла; шлакоблок; гіпсоблоки; різні вироби з бетону або залізобетону; скло; труби; канати, троси; метал листовий, металопрокат різний; підшипники; профіль металевий; рукава пожежні; кабельнопровідникова та ізоляційна продукція; дроти; електролампи, електрощітки; гума; шланги; електроди, болти, цвяхи, гвинти, гайки; шари молольні, шари очисні пористі; акумулятори (для електротраспорту) цемент; щебінь; пісок; гіпс; цегла; шлакоблок; гіпсоблоки; різні вироби з бетону або залізобетону; скло; труби; канати, троси; метал листовий, металопрокат різний; підшипники; профіль металевий; рукава пожежні; кабельнопровідникова та ізоляційна продукція; дроти; електролампи, електрощітки; пароніт, гума; шланги; електроди, болти, гвинти, цвяхи, гайки; акумулятори (для електротраспорту)
6 Інструменти
  слюсарний інструмент; електроінструмент; різці, круги відрізні і заточувальні; керосинорізи; пальники газові; свердла, дрилі; перфоратори; лопати, пили, ножівкові полотна слюсарний інструмент; електроінструмент; різці, круги відрізні і заточувальні, керосинорізи; пальники газові; свердла, дрилі; перфоратори; лопати, пили, ножівкові полотна слюсарний інструмент; електроінструмент; різці, круги відрізні і заточувальні, керосинорізи; пальники газові; свердла, дрилі; перфоратори; лопати, пили, ножівкові полотна слюсарний інструмент; електроінструмент; різці, круги відрізні і заточувальні, керосинорізи; пальники газові; свердла, дрилі; перфоратори; лопати, пили, ножівкові полотна слюсарний інструмент; електроінструмент; пневмоінструмент; різці, круги відрізні і заточувальні, керосинорізи; пальники газові; свердла, дрилі; перфоратори; лопати, пили, ножівкові полотна
7 Спецодяг та засоби індивідуального захисту (крім військового одягу та виробів подвійного призначення):
  штани, куртки, рукавиці, наколінники, фуфайки, каски, респіратори, фільтри, окуляри і маски захисні, чоботи, черевики, вугільні фільтри штани, куртки, рукавиці, наколінники, фуфайки, каски, респіратори, фільтри, вугільні фільтри, окуляри і маски захисні, чоботи, черевики штани, куртки, рукавиці, наколінники, фуфайки, каски, респіратори, фільтри, саморятівники ізолюючі і фільтруючі, окуляри і маски захисні, чоботи, черевики штани, куртки, рукавиці, фуфайки, каски, респіратори, фільтри, окуляри і маски захисні, чоботи, черевики. штани, куртки, рукавиці, фуфайки, каски, окуляри та маски захисні, чоботи, черевики

* Тільки для виробничих потреб суб’єктів господарювання металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, які мають залізничну інфраструктуру та/або власний залізничний рухомий склад, та ПАТ “Укрзалізниця”.

Начальник Управління з питань східних регіонів Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
Д. О. Тацій

Директор департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
О. О. Черних

Тема документа: 
В’їзд - виїзд на ТОТ України
Примітки: 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 року за № 351/30219