Наприклад, 25.06.2022
Наприклад, 25.06.2022
Наприклад, 25.06.2022
Наприклад, 25.06.2022
Наприклад, 25.06.2022

Директорат інформаційного суверенітету

До складу Директорату інформаційного суверенітету входять дві експертні групи та відділ:

 • експертна група інформаційної політики;
 • експертна група комунікацій;
 • відділ адміністрування та міжвідомчої координації

 

Основними завданнями Директорату інформаційного суверенітету є:

 • визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку у сфері інформаційного суверенітету України;
 • участь у розробленні та реалізації державної інформаційної політики з питань, що належать до його компетенції, сприяє застосуванню діалогових практик;
 • забезпечення разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами з питань, що належать до його компетенції;
 • внесення подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;
 • визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері компетенції (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);
 • підготовка пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;
 • формування та реалізація державної політики у сферах інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки;
 • організація та координація діяльності дорадчих органів (робочих груп, комісій тощо) з питань зміцнення інформаційного суверенітету України;
 • налагодження зворотного зв’язку з громадянами України, що проживають на тимчасово окупованих територіях та прикордонних територіях України;
 • сприяння інформаційній реінтеграції тимчасово окупованих територій, а також прилеглих до них територій;
 • налагодження взаємодії державних органів з громадянським суспільством (державно-приватне партнерство), сприяння розвитку системи стратегічних комунікацій;
 • організація та реалізація проектів інформаційно-комунікативної спрямованості;
 • розробка пропозицій та реалізація заходів щодо подолання та припинення негативних впливів на інформаційний простір України,
 • сприяння зміцненню та розширенню українського інформаційного простору;
 • здійснення протидії дезінформації та спеціальним інформаційним операціям;
 • сприяння міжнародному співробітництву з питань реалізації державної політики у сферах інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки;
 • забезпечення здійснення фахових комунікацій;
 • проведення інформаційно-комунікаційної роботи з підвищення медіаграмотності населення, протидії інформаційній агресії;
 • організація комунікації в межах своєї компетенції із працівниками засобів масової інформації, провідними експертами, науковцями, представниками громадянського суспільства;
 • розробка пропозицій та реалізація заходів забезпечення інформаційної безпеки, зміцнення та розширення українського інформаційного простору;
 • супроводження реалізації заходів з інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій, координація діяльності з іншими державними органами, відомствами та організаціями, громадськими організаціями (державно-приватне партнерство), тощо;
 • сприяння реалізації проектів та технологічних платформ інформаційно-комунікативної спрямованості;
 • розробка пропозицій та реалізація заходів щодо припинення негативного інформаційного впливу іноземних ЗМІ;
 • в межах компетенції участь у стратегічному плануванні соціально-економічного, інфраструктурного, гуманітарного та культурного відновлення і розвитку тимчасово окупованих територій України, а також прилеглих до них територій, ґрунтуючись на потребах та інтересах громадян України.