Наприклад, 24.06.2022
Наприклад, 24.06.2022
Наприклад, 24.06.2022
Наприклад, 24.06.2022
Наприклад, 24.06.2022

Директорат захисту прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії

До складу Директорату захисту прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії входять:

 • Експертна група міжнародного гуманітарного права
 • Експертна група прав людини та незаконно утримуваних осіб
 • Відділ законодавчих ініціатив
 • Відділ спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів

Основними завданнями експертної групи міжнародного гуманітарного права є:

 • Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України;
 • Сприяння реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на
 • тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях;
 • Збір, аналіз та узагальнення інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях і внесення пропозиції щодо реагування на факти порушення;
 • Взаємодія з заінтересованими сторонами, які є носіями інформації щодо фактів порушень правового режиму тимчасово окупованої території, порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини на тимчасово окупованій території;
 • Розроблення пропозицій щодо формування державної політики з питань, що належать до компетенції експертної групи, підготовка відповідних проєктів нормативно правових актів, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подання їх на розгляд керівництва Міністерства;
 • Проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері компетенції експертної групи;
 • Прийняття участі у заходах з інформування громадськості з питань, що належить до компетенції експертної групи.

Основними завданнями експертної групи прав людини і незаконно утримуваних осіб є:

 • Збір та систематизація інформації про факти порушення прав громадян України, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України;
 • Координація здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, а також членів їх сімей;
 • Сприяння в установленому законодавством порядку соціальному забезпеченню осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України;
 • Розроблення пропозиції щодо формування державної політики з питань, що належать до компетенції експертної групи, готує відповідні проєктів нормативно правових актів, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництва Міністерства;
 • Проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері компетенції експертної групи;
 • Забезпечення здійснення фахових комунікацій в межах компетенції;
 • Прийняття участі у заходах з інформування громадськості з питань, що належить до компетенції експертної групи;
 • Прийняття участі у межах компетенції у процесі стратегічного планування, підготовка пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до компетенції експертної групи;
 • Проведення в межах компетенції фінансово-економічних розрахунків витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи;
 • Прийняття участі у бюджетному процесі з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері компетенції експертної групи;
 • Підготовка пропозицій щодо забезпечення разом з уповноваженими центральними органами виконавчої влади поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами з питань, що належать до компетенції Директорату;
 • Сприяння проведенню наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців з питань, що належать до компетенції Директорату.

Основними завданнями відділу законодавчих ініціатив є:

 • Забезпечення здійснення постійного аналізу стану справ у сфері захисту конституційних прав мешканців тимчасово окупованих територій України, організація аналізу існуючих та виявлення нових проблем на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
 • Забезпечення розроблення пропозицій щодо реалізації державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері захисту конституційних прав мешканців тимчасово окупованих територій України, підготовка відповідних проєктів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів для подання їх на розгляд керівництву Директорату;
 • Прийняття участі у формуванні пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;
 • Організація розробки проєктів нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції відділу;
 • Розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку внесення їх на розгляд керівництва Директорату;
 • Розгляд проєктів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Директорату, та підготовка пропозицій до них;
 • Прийняття участі, в межах компетенції, у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції Міністерства;
 • Перегляд разом зі структурними підрозділами Міністерства нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
 • Спільно з заінтересованими структурними підрозділами Міністерства узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Міністерства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд генерального директора Директорату для розв'язання питання щодо підготовки проєктів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

Основними завданнями відділу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів є:

 • Організація і здійснення моніторингу фактів порушень прав порушення прав людини, порушення норм міжнародного гуманітарного права, фактів незаконного відчуження майна, незаконної економічної діяльності, що можуть бути підставою для застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
 • Забезпечення координації роботи з підготовки проєктів актів щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) за фактами виявлених порушень;
 • Забезпечення міжвідомчої координації із зацікавленими органами влади (в тому числі – органами прокуратури, МВС, СБУ, СЗРУ) з питань, що належать до компетенції відділу;
 • Забезпечення взаємодії з громадськими об’єднаннями, міжнародними неурядовими місіями, недержавними організаціями з питань, що належать до компетенції відділу;
 • В межах компетенції відділу, спільно з іншими уповноваженими органами державної влади, забезпечення поширення суспільно важливої інформації з питань, що належать до компетенції відділу;
 • Забезпечення своєчасного розгляду відділом звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу.