Наприклад, 20.06.2022
Наприклад, 20.06.2022
Наприклад, 20.06.2022
Наприклад, 20.06.2022
Наприклад, 20.06.2022

Снавер Енверович Сейтхалілєв

Заступник Міністра з питань з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації
Електронна пошта: [email protected]

Народився 18 червня 1982 року у м. Чирчик, Ташкентської області.

В 1989 році разом з родиною переїхав на історичну батьківщину в Крим до с. Шевченкове, Бахчисарайського району, АР Крим. Кримський татарин, громадянин України з 1991 року.

Освіта повна вища:

Університет Богазічі (Туреччина), спеціальність «Міжнародні відносини» (2004)

Массачусетський технологічний інститут (США), магістр ділового адміністрування (2019)
Володіння іноземними мовами:

українська (вільно), кримськотатарська (вільно), англійська (вільно), російська (вільно), турецька (вільно), арабська (базовий), німецька (базовий).

Кар'єра:

2005-2012 - ТОВ «Астеліт» (Оператор стільникового зв’язку Лайфселл) регіональний представник, начальник відділу.

2012-2013 - ТОВ «Казнетворкс» (республіка Казахстан) генеральний директор.

2014-2020 - ТОВ «Євразія Інжиніринг» генеральний директор.

2013-2020 - ТОВ «Астем», операційний директор, а в подальшому – генеральний директор.

 Громадська діяльність:

2006 - співзасновник та голова правління ГО «Співдружність Кримської Молоді»;

2013-2015 - голова комітету технологій та телекомунікацій ГО «Кримська Міжнародна Бізнес Асоціація»;

2015 - координатор освітнього напряму БФ «АСТЕМ Фаундейшн»;

2017 - співзасновник та голова правління ГО «Асоціація Випускників Туреччини»;

2020 - співзасновник ГО «Бірлік-Центр»

2020 - 2020 голова правління МБФ «Фонд Національного Добробуту Криму».

 2 липня 2020 р. - призначений на посаду заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Одружений, має чотирьох  дітей.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 273 від 06.12.2021  «Про розподіл обов'язків та повноважень між Віце-прем'єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та державним секретарем Міністерства» заступник міністра Сейтхалілєв С.Е.

 

1. У межах компетенції забезпечує формування і реалізацію державної політики з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації адміністративних процесів та інформаційної інтеграції, запровадження цифрових технологій (розвиток, впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій), пов'язаних з питаннями тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України (далі - реінтеграція).

2. Забезпечує організацію та контроль за:

   розробкою пропозицій щодо формування державної політики з питань розвитку, впровадження і технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, за результатами проведеного аналізу стану справ із зазначених питань узгодження інтересів, цілей та способів врегулювання існуючих проблем, підготовку відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів;

   забезпечення розвитку та організаційно-технічних заходів з підтримки та функціонування в Міністерстві:

   системи електронного документообігу;

   електронних інформаційних ресурсів (внутрішніх та зовнішніх веб-сайтів);

   програмного забезпечення, що використовується структурними підрозділами Міністерства;

   здійснення постійного аналізу стану справ з питань забезпечення розвитку, впровадження і технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій з питань що належать до компетенції Міністерства, з метою виявлення проблем на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, звернень громадян, інших джерел інформації;

   проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики з питань розвитку, впровадження і технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, вивченням, узагальненням і врахуванням результатів таких консультацій під час аналізу стану справ, в межах компетенції Міністерства;

   визначенням альтернативних варіантів розв'язання виявлених проблем, здійсненням оцінки їх переваг та ризиків, враховуючи сучасні норми та методи впровадження, функціонування та розвиток інформаційних систем;

   здійснення аналізу діючих нормативно-правових актів у сфері компетенції Міністерства з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальненням практики застосування законодавства, розробкою пропозицій щодо його вдосконалення та підготовкою відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства;

   здійснення моніторингу, оцінюванням результативності та ефективності державної (політики з питань розвитку, впровадження технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, підготовкою відповідних пропозицій щодо продовження або коригування;

   здійснення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики з питань розвитку, впровадження і технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, визначенням джерела можливих витрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

   забезпечення здійснення фахових комунікацій, розвитком спільних міжсекторальних ініціатив в межах Міністерства, з іншими центральними органами виконавчої влади з питань розвитку, впровадження і технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій;

   виконання завдань з щодо розвитку, впровадження технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, підтримку розвитку партнерських відносин між сторонами соціального діалогу, іншими заінтересованими суб'єктами задля досягнення позитивного соціального та економічного результату;

   участю у підготовці пропозицій щодо здійснення закупівлі програмного забезпечення;

   забезпеченням реалізації проектів та виконанням програм залучення міжнародної технічної допомоги в рамках виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України, в межах компетенції;

   участю в організації роботи, пов'язаної із захистом персональних даних;

   здійснення обміну інформацією з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями на безоплатній основі в установленому порядку.

3. Організовує підготовку та проведення нарад, засідань робочих та експертних груп, утворених наказом Міністра, наукових конференцій, семінарів з питань, що належать до компетенції Міністерства.

4. Здійснює в установленому порядку розгляд звернень громадян, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян.

5. Бере участь у роботі комісій, робочих груп і комітетів та інших органів, до яких включений за рішенням Уряду або Міністром та забезпечує донесення позиції Міністерства.

6. Виконує інші обов'язки, визначені Міністром, та здійснює інші повноваження, визначені законом.

7. Заступник Міністра підзвітний і підконтрольний Міністрові.

8. Координує та контролює роботу безпосередньо підпорядкованого йому структурного підрозділу:

Директорату цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.