Наприклад, 02.07.2022
Наприклад, 02.07.2022
Наприклад, 02.07.2022
Наприклад, 02.07.2022
Наприклад, 02.07.2022

Збройна агресія Російської федерації проти України створила значні довготривалі загрози розвитку насамперед для Донецької та Луганської областей, зокрема, у вигляді втрат виробничих об’єктів, руйнування критичної інфраструктури, погіршення економіки в регіоні та рівня життя громадян в цілому.

Основне завдання – відновлення конкурентоспроможної економіки та  формування нового, інвестиційно привабливого регіону із розвиненою інфраструктурою та оновленою матеріально-технічною базою, що стане невід’ємною передумовою для поступової реінтеграції тимчасово окупованих територій до єдиного конституційного простору України.

Стратегію затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 1078-р.

Стратегія передбачає імплементацію ряду завдань та заходів за ключовими напрямами, визначеними в Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей, а саме: (1) удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики; (2) розвиток реального сектору економіки, індустріалізації та інновацій; (3) розбудова критичної інфраструктури та логістики; (4) формування регіонального ринку праці; та (5)  налагодження комунікацій.

(1) Так, за першим напрямком передбачається створення трьох типів  моделей територій пріоритетного розвитку, запровадження нових інструментів захисту інвестицій, створення системи страхування від військових та політичних ризиків, закріплення незмінності умов оподаткування господарської діяльності інвесторів, усунення надмірного регулювання господарської діяльності, ініціювання утворення Фонду консорціумного фінансування тощо.

(2) Другий напрямок включає заходи з підтримки виробництва продукції з високою доданою вартістю та формування технологічних ланцюжків переробних виробництв, стимулювання розвитку нових високотехнологічних виробництв, сприяння залученню інвестицій через зменшення частки державної та комунальної власності, розвиток агропромислового комплексу насамперед для формування сегмента тваринництва, зрошувального землеробства тощо.

(3) У напрямку розбудови критичної інфраструктури та логістики визначено створення транспортно-логістичних кластерів та базових логістичних центрів, модернізація залізничної магістралі та її інфраструктури, запровадження інноваційних технологій та інформаційних систем, відновлення енергетичної та газопостачальної інфраструктури тощо.

(4) Формування регіонального ринку праці буде забезпечено шляхом реалізація програм перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації фахівців відповідно до потреб ринку праці, підтримки переміщених закладів вищої освіти, а також проведення заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості для суб’єктів малого та середнього підприємництва.

(5) Не менш важливим напрямом в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України є налагодження комунікацій. В цьому напрямку передбачається здійснення заходів з популяризації привабливого інвестиційного іміджу Донецької та Луганської областей, залучення потенціалу економічної дипломатії для просування товарів та послуг Донецької та Луганської областей на міжнародні ринки, а також розширення механізмів залучення соціально відповідального бізнесу.

Цей документ був підготовлений  на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1660-р «Про схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей», завдання 3 стратегічної цілі 1 Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою від 3 березня 2021 р. № 179, та пункту 65 плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.