Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

генеральний директор Директорату захисту конституційних прав

Кваліфікаційні вимоги: 
вища освіта не нижче магістра за спеціальністю міжнародне право /міжнародні відносини, досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років вільне володіння державною мовою, англійською/іспанською/французькою мовами
Посадові обов’язки: 
1) Забезпечує виконання завдань пов’язаних із: забезпеченням формування та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України; забезпеченням формування та реалізації державної політики з питань дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України; участю у формуванні та реалізацією державної політики щодо захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною; сприянням реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях. 2) за дорученням керівництва: здійснює загальне керівництво та координацію роботи Директорату, розподіл обов’язків між керівниками структурних підрозділів у складі Директорату та іншими працівниками, контроль виконання ними своїх завдань; забезпечує в межах своєї компетенції збереження в Директораті державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства; розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Директорату; забезпечує дотримання працівниками Директорату правил внутрішнього службового розпорядку, правил етичної поведінки; бере участь у засіданнях, нарадах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Директорату; візує та підписує документи в межах компетенції Директорату; розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Директорату; забезпечує виконання завдань, покладених на Директорат; подає пропозиції державному секретарю Міністерства щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників Директорату, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством. 3) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Директорат
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства
Умови оплати праці: 
посадовий оклад згідно зі штатним розписом у розмірі 19 900 гривень; надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”; інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”
Рівень заробітної плати
19900
грн.
Категорія посади: 
Б
Статус вакансії: 
Опублікована
01196, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, площа Лесі Українки, будинок 1
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-536-9246
Дата оголошення вакансії: 
27.01.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
30.01.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Перейти на сайт career.gov.ua