Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

головний спеціаліст Відділу документального забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Кваліфікаційні вимоги: 
Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра Досвід роботи - Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
Посадові обов’язки 1) Забезпечує виконання завдань пов’язаних із: реєстрацією в електронній базі даних службової кореспонденції та веде облік документів; попереднім розглядом вхідної службової кореспонденції; опрацьованням документів, отриманих через систему електронної взаємодії (СЕВ) органів виконавчої влади, реєстрацією документів тимчасового зберігання виключно в електронній формі; реєстрацією у єдиній базі даних, попереднім опрацюванням, проходженням, систематизацією та зберіганням службових документів, що надійшли до Міністерства; реєстрацією вхідної службової кореспонденції у єдиній базі даних та координує взаємодію між структурними підрозділами Міністерства під час розгляду документів за резолюціями керівництва Міністерства; реєстрацією та відправленням вихідної кореспонденції Міністерства; контролем дотриманням структурними підрозділами Міністерства вимог інструкції з діловодства; дотриманням єдиних вимог щодо підготовки документів та організацією роботи з ними в умовах електронного документообігу 2) за дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Відділу; 3) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Відділ.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 10 600 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
10600
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
03186, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ, бульвар Чоколівський, 13
Контакти відповідальної особи:
патій
тетяна
миколаївна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
20.05.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
26.05.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua