Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

головний спеціаліст відділу претензійно–позовної роботи

Кваліфікаційні вимоги: 
Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Право» вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) здійснення претензійної та позовної роботи, контроль за її проведенням; 2) здійснення представництва та самопредставництва інтересів Міністерства в судах та інших органах; 3) підготовка та подача позовних заяв, скарг та інших визначених законодавством процесуальних документів, необхідних для належного самопредставництва Міністерства в судах України; 4) аналіз та узагальнення судової практики розгляду справ за участю Міністерства, доведення результатів цієї роботи до заінтересованих структурних підрозділів Міністерства; 5) здійснення роботи, пов’язаної з укладенням Міністерством договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Міністерства, перевірка проектів договорів, підготовлених іншими структурними підрозділами Міністерства; 6) проведення разом з іншими структурними підрозділами Міністерства аналізу результатів господарської діяльності Міністерства, вивчення умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань; 7) аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Міністерством, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та участь в організації роботи з відшкодування збитків; 8) здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників Міністерства; 9) здійснення розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію, депутатських запитів і звернень, адвокатських запитів з питань, що належать до компетенції відділу; 10) виконання інших завдань, покладених на відділ, та доручень керівництва Міністерства.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
безстроково
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 10 600 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
10600
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
15.04.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
23.04.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua