Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

головний спеціаліст відділу роботи з персоналом Управління роботи з персоналом та організаційного розвитку

Кваліфікаційні вимоги: 
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Забезпечує виконання завдань пов’язаних із: прийняттям документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проведенням перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомленням кандидатів про результати такої перевірки та поданням їх на розгляд конкурсної комісії, здійсненням іншіх заходів щодо організації конкурсного відбору; розробкою спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»; організаційною роботою щодо стажування державних службовців та молоді; організацією проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Міністерства; здійсненням планування професійного навчання державних службовців Міністерства; узагальненням потреб державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносенням відповідних пропозицій начальнику відділу; складанням індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності; наданням консультативної допомоги з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Міністерства; здійсненням контролю за встановленням надбавок за вислугу років; формуванням графіку відпусток персоналу державного органу, підготовкою проектів актів щодо надання відпусток персоналу, контролем їх надання та веде облік; здійсненням роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Міністерства; опрацьованням листків тимчасової непрацездатності; підготовкою розпорядчих документів про відрядження персоналу Міністерства. 2) за дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Управління; 3) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Управління.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 10 600 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
10600
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
патій
тетяна
миколаївна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
20.05.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
26.05.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua