Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

головний спеціаліст з мобілізаційної роботи (окрема посада)

Кваліфікаційні вимоги: 
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації; організовує виконання Міністерством, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації; розробляє та подає Міністерству проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації; організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації; організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території адміністративно-територіальної одиниці на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням; бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів; координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання; подає пропозиції Міністерству щодо участі в організації управління державою в особливий період; організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки; подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) Міністерствам, а також організовує їх доведення до виконавців; бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з Міністерством подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях; подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки; контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки Міністерства з метою сталого функціонування відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території адміністративно-територіальної одиниці в умовах особливого періоду; організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період; організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час; розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу; забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів; готує і доводить іншим структурним підрозділам державного органу вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації; здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників мобілізаційного підрозділу, у тому числі шляхом проведення навчань; з абезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки; 2) за дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції; 3) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
безстроково
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 10 600 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
10600
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
01196, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, площа Лесі Українки, будинок 1
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-355-7487
Дата оголошення вакансії: 
16.04.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
23.04.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua