Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Кваліфікаційні вимоги: 
Вища, ступінь вищої освіти - не нижче молодшого бакалавра або бакалавра – Вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Основними завданнями є: розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією; організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого відповідального суб’єкта відповідних пропозицій; надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції; здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівництва Міністерства та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання; перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до чинного законодавства; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, розгляд повідомлень про порушення вимог чинного законодавства, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях Міністерства; забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог чинного законодавства, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів; інформування керівництва Міністерства, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; 2) за дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Управління; 3) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Управління.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад згідно зі штатним розписом у розмірі 10 600 гривень; надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”; інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу
Рівень заробітної плати
10600
грн.
Категорія посади: 
В
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-536-9264
Дата оголошення вакансії: 
27.01.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
30.01.2021
Дата публікації вакансії: 
27.01.2021 - 21:32
Перейти на сайт career.gov.ua