Наприклад, 27.06.2022
Наприклад, 27.06.2022
Наприклад, 27.06.2022
Наприклад, 27.06.2022
Наприклад, 27.06.2022

керівник експертної групи інформаційної політики Директорату інформаційної політики

Кваліфікаційні вимоги: 
вища за освітнім ступенем не нижче магістра (галузі знань «Право», «Економіка») досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. Досвід роботи в сфері медіа або інформаційної політики.
Посадові обов’язки: 
1. Здійснення керівництва діяльністю Експертної групи, організація роботи Експертної групи, розподіл обов’язків між співробітниками Експертної групи та контролювання їх роботи, погодження організаційних питань щодо керівництва роботою Експертної групи з безпосереднім керівником, вжиття заходів щодо вдосконалення організації роботи Експертної групи. 2. Визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку у сфері інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки. 3. Підготовка пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків. 4. Взяття участі та координація діяльності щодо розроблення та реалізації державної інформаційної політики з питань, що належать до компетенції Міністерства, сприяння застосуванню діалогових практик. 5. Підготовка пропозицій щодо забезпечення разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами. 6. Організація та реалізація проектів інформаційно-комунікативної спрямованості. 7. Розроблення пропозицій та реалізація заходів щодо подолання та припинення негативних впливів на інформаційний простір України; сприяння зміцненню та розширенню українського інформаційного простору. 8 Розроблення та координація розроблення проектів нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Експертної групи. 9. Опрацювання проектів законів, інших нормативно-правових актів законодавства, які стосуються компетенції та повноважень Експертної групи та надходять до Міністерства для погодження від центральних органів виконавчої влади, підготовка пропозицій до проектів законів, інших нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. 10. За дорученням безпосереднього керівника бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Експертної групи. 11. Виконання інших функцій, що випливають із покладених на Експертну групу завдань.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Умови оплати праці: 
посадовий оклад – 13600 грн; надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33200 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється у розмірі 50 відсотків); надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу; надбавка за ранг державного службовця – 500 - 800 грн; інші виплати, премії – у разі встановлення
Рівень заробітної плати
13600
грн.
Категорія посади: 
Б
Статус вакансії: 
Опублікована
01196, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, площа Лесі Українки, будинок 1
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
16.04.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
23.04.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua