Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

керівник експертної групи комунікацій Директорату інформаційної політики

Кваліфікаційні вимоги: 
вища за освітнім ступенем не нижче магістра (галузі знань «Право», «Економіка») досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. Досвід роботи в сфері медіа або інформаційної політики. вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1. Здійснення керівництва діяльністю Експертної групи, організація роботи Експертної групи, розподіл обов’язків між співробітниками Експертної групи та контролювання їх роботи, погодження організаційних питань щодо керівництва роботою Експертної групи з безпосереднім керівником, вжиття заходів щодо вдосконалення організації роботи Експертної групи. 2. Надання пропозицій щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів комунікаційної стратегії у сфері інформаційного суверенітету України, координація діяльності щодо розроблення та реалізації державної інформаційної політики з питань, що належать до компетенції Експертної групи, сприяння застосуванню діалогових практик. 3. Надання сприяння у розробці та здійсненні заходів з координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань підвищення національного потенціалу для врегулювання збройних конфліктів, визначення основ для підтримання миру та розвитку, розбудови миру, інформаційного суверенітету України, зміцнення стійкості приймаючих територіальних громад. 4. Проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері компетенції Експертної групи та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем. 5. Налагодження зворотного зв’язку з громадянами України, що проживають на тимчасово окупованих територіях та прикордонних територіях України. 6. Організація та реалізація проектів інформаційно-комунікативної спрямованості. 7. Підготовка пропозицій щодо забезпечення разом із уповноваженими центральними органами виконавчої влади поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами з питань, що належать до компетенції Експертної групи. 8. Розроблення та координація розроблення проектів нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Експертної групи. 9. Опрацювання проектів законів, інших нормативно-правових актів законодавства, які стосуються компетенції та повноважень Експертної групи та надходять до Міністерства для погодження від центральних органів виконавчої влади, підготовка пропозицій до проектів законів, інших нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. 10. За дорученням безпосереднього керівника бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Експертної групи. 11. Виконання інших функцій, що випливають із покладених на Експертну групу завдань
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Умови оплати праці: 
посадовий оклад – 13600 грн; надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33200 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється у розмірі 50 відсотків); надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу; надбавка за ранг державного службовця – 500 - 800 грн; інші виплати, премії – у разі встановлення
Рівень заробітної плати
13600
грн.
Категорія посади: 
Б
Статус вакансії: 
Опублікована
01196, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, площа Лесі Українки, будинок 1
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
16.04.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
23.04.2021
Дата публікації вакансії: 
16.04.2021 - 18:34
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua