Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

керівник експертної групи міжнародного гуманітарного права Директорату захисту конституційних прав

Кваліфікаційні вимоги: 
вища освіта не нижче магістра за спеціальністю міжнародне право /міжнародні відносини, досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Посадові обов’язки: 
1) Забезпечує виконання завдань пов’язаних із: забезпеченням формування та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України; забезпеченням формування та реалізації державної політики з питань дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України; участю у формуванні та реалізацією державної політики щодо захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною; сприянням реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях; здійснює загальне керівництво та координацію роботи Директорату, розподіл обов’язків між керівниками структурних підрозділів у складі Директорату та іншими працівниками, контроль виконання ними своїх завдань; забезпечує в межах своєї компетенції збереження в Директораті державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства; розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Директорату; забезпечує дотримання працівниками Директорату правил внутрішнього службового розпорядку, правил етичної поведінки; бере участь у засіданнях, нарадах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Директорату; візує та підписує документи в межах компетенції Директорату; розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Директорату; забезпечує виконання завдань, покладених на Директорат; 2) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Директорат.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства
Умови оплати праці: 
посадовий оклад згідно зі штатним розписом у розмірі 13 600 гривень; надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”; інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу
Рівень заробітної плати
13600
грн.
Категорія посади: 
Б
Статус вакансії: 
Опублікована
01196, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, площа Лесі Українки, будинок 1
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-536-9246
Дата оголошення вакансії: 
27.01.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
30.01.2021
Дата публікації вакансії: 
27.01.2021 - 16:44
Перейти на сайт career.gov.ua