Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

керівник експертної групи міжнародного гуманітарного права Директорату захисту конституційних прав

Кваліфікаційні вимоги: 
вища за освітнім ступенем не нижче магістра (галузі знань «Право», «Економіка») досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. Досвід роботи в сфері медіа або інформаційної політики. вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Організовує та забезпечує виконання завдань пов’язаних із: збором, аналізом та узагальненням інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях і вносить пропозиції щодо реагування на факти порушення; вживанням заходів до захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які були порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України; здійсненням обміну інформацією з питань, що належать до компетенції експертної групи, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями на безоплатній основі в установленому порядку; опрацюванням проектів законів, інших нормативно-правових актів законодавства, які стосуються компетенції та повноважень експертної групи та надходять до Міністерства для погодження від центральних органів виконавчої влади, готує пропозиції до проектів законів, інших нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи; розробленням пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції експертної групи, узгоджує інтереси, цілі та шляхи розв’язання існуючих проблем; підготовкою відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових, інших матеріалів та подає їх на розгляд керівництва Міністерства; проведенням консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері компетенції експертної групи, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у цих сферах та визначає альтернативі варіанти розв’язання існуючих проблем; здійсненням аналізу нормативно-правових актів у сфері компетенції експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства. 2) За дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Директорату. 3) Виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Директорат.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку
Умови оплати праці: 
посадовий оклад – 13600 грн; надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33200 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється у розмірі 50 відсотків); надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу; надбавка за ранг державного службовця – 500 - 800 грн; інші виплати, премії – у разі встановлення
Рівень заробітної плати
13600
грн.
Категорія посади: 
Б
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
Колесник
Людмила
Володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
04.06.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
10.06.2021
Дата публікації вакансії: 
04.06.2021 - 16:41
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua