Наприклад, 27.06.2022
Наприклад, 27.06.2022
Наприклад, 27.06.2022
Наприклад, 27.06.2022
Наприклад, 27.06.2022

Начальник відділу

Кваліфікаційні вимоги: 
Освіта - вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Забезпечує виконання завдань пов’язаних із: - організацією планування роботи відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій; - визначенням розподілу обов’язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність; - внесенням пропозиції начальнику Управління з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту; - організацією проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Міністерства; - плануванням професійного навчання державних службовців; - здійсненням контролю за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у територіальних органах, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління; - проведенням роботи щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язанням конфліктних ситуацій; - розгляданням зверненнь громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом; - наданням консультативної допомоги з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Міністерства; - у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством - організацією роботи колегії Міністерства. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності. 2) За дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Управління. 3) Виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Управління.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
безстроково
Умови оплати праці: 
посадовий оклад 13 700 гривень; надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу” надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами);
Рівень заробітної плати
13700
грн.
Категорія посади: 
Б
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
Патій
Тетяна
Миколаївна
+38-(044)-536-9251
Дата оголошення вакансії: 
18.03.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
24.03.2021
Дата публікації вакансії: 
19.03.2021 - 00:20
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua