Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

начальник відділу з питань формування та реалізації житлової політики Департаменту соціально-гуманітарної політики та внутрішньо переміщених осіб

Кваліфікаційні вимоги: 
Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Забезпечує виконання завдань, пов’язаних із: організацією планування роботи відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій; збором, аналізом та узагальненням інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України, а також прилеглих до них територіях і вносить пропозиції щодо реагування на факти порушення; вживанням заходів до захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які були порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України; здійсненням обміну інформацією з питань, що належать до компетенції експертної групи, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями на безоплатній основі в установленому порядку; опрацюванням проектів законів, інших нормативно-правових актів законодавства, які стосуються компетенції та повноважень експертної групи та надходять до Міністерства для погодження від центральних органів виконавчої влади, готує пропозиції до проектів законів, інших нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи; розробленням пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції експертної групи, узгоджує інтереси, цілі та шляхи розв’язання існуючих проблем; підготовкою відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових, інших матеріалів та подає їх на розгляд керівництва Міністерства; проведенням консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері компетенції експертної групи, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у цих сферах та визначає альтернативі варіанти розв’язання існуючих проблем; 2) За дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу. 3) Виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про відділ.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
безстроково
Умови оплати праці: 
Посадовий оклад – 13 700 грн. надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Рівень заробітної плати
13700
грн.
Категорія посади: 
Б
Статус вакансії: 
Опублікована
01196, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, площа Лесі Українки, будинок 1
Контакти відповідальної особи:
колесник
людмила
володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
25.06.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
08.07.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua