Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022
Наприклад, 26.06.2022

заступник начальника Управління роботи з персоналом та організаційного менеджменту – начальника відділу персоналу

Кваліфікаційні вимоги: 
вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років вільне володіння державною мовою
Посадові обов’язки: 
1) Забезпечує виконання завдань пов’язаних із: здійснює загальне керівництво та координацію роботи відділу, розподіл обов’язків між працівниками відділу, контроль виконання ними своїх завдань; забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства; розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу; забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, правил етичної поведінки; бере участь у засіданнях, нарадах, інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу; візує документи в межах компетенції відділу; забезпечує виконання завдань, покладених на відділ. 2) За дорученням керівництва бере участь у робочих нарадах і зустрічах, інших заходах з питань, що належать до компетенції Управління. 3) Виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства та відповідно до положення про Управління.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 
безстроково
Умови оплати праці: 
посадовий оклад 15 100 гривень; надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу” надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)
Рівень заробітної плати
15100
грн.
Категорія посади: 
Б
Статус вакансії: 
Опублікована
,
Контакти відповідальної особи:
колесник
людмила
володимирівна
+38-(044)-355-1487
Дата оголошення вакансії: 
25.06.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
08.07.2021
Дата публікації вакансії: 
01.01.1970 - 03:00
Прийняття документів завершено Перейти на сайт career.gov.ua